Історія закладу

У колишній Катеринославській губернії онкологічної допомоги не було ніякої. Першу допомогу онкологічним хворим почали надавати у 1903 році, коли було відкрито 3 рентгенодіагностичних кабінети у приватно-практикуючих лікарів, про що було повідомлення в губернській газеті “Южная Зоря”. У 1913 році було відкрито ще 2 рентгенодіагностичних кабінету теж у приватно-практикуючих лікарів.

Історія Дніпропетровського обласного онкологічного диспансеру починалась у 1933 році, коли у Земській лікарні (нині обласна лікарня ім. І.І.Мечникова) були відкриті ліжка для онкологічних хворих. Наказом Дніпропетровського обласного здороввідділу від 21.07.1933 року № 66 завідувачем облонкодиспансеру призначили професора Б.Г.Михайловського, якому доручили зробити цю службу дієздатною. Але невелика кількість ліжок (всього 50) та відсутність окремих радіологічних ліжок стримували проведення великих змін. Але вже тоді застосовувались і хірургічний, і променевий види лікування.

Крок за кроком проходила свій розвиток онкологічна мережа Дніпропетровщини. Вже у 50-ті роки вона складалась із 50 ліжок в облонкодиспансері, 15 штатних та 10 понадштатних онкопунктів, онкологічних відділень на базі лікарень м. Дніпропетровська загальною кількістю 240 ліжок. Однак потужність онкодиспансеру на 50 ліжок та матеріально-технічна база не задовольняли потреб регіону.

Одночасно під керівництвом нового головного лікаря М.А.Стравець, гінеколога за фахом, починає розвиватись радіологічна служба. Започатковується внутрішньопорожнинне опромінювання в лікуванні онкогінекологічних хвороб, розробляються та вводяться правила роботи в умовах радіаційної напруженості.
У 1956-1957 роках щорічно реєструється понад 2000 первинних хворих. У зв’язку зцим, з метою поліпшення якості надання допомоги онкохворим області, керівництво області приймає рішення про створення двох диспансерів – міського та обласного, та призначає головним лікарем обласного диспансеру В.М.Василенка, лікаря-рентгенолога, який у 1958 році розпочинає будівництво корпусу по вул.Шкільній, 1.

1963 рік – рік завершення будівництва. У 70-80 роки у Дніпропетровській області працює багато видатних медиків, обласний онкологічний диспансер стає щколою передового досвіду, а головному лікарю Василенку В.М. надається звання «Народний лікар СРСР» з посвідченням № 1.

З того часу онкологічним хворим виконуються найскладніші хірургічні втручання з приводу новоутворень молочної залози, шлунково-кишкового тракту, гінекологічної сфери, м’яких тканин, пухлин голови-шиї та іншого. Сучасне обладнання у відділенні променевої терапії дозволяє розкритись таланту лікарів-радіологів. Нововведенням Дніпропетровського облонкодиспансеру стає передопераційне опромінення хворих на рак шлунку в умовах гіпоксії.

Однією із перших на Україні у Дніпропетровському облонкодиспансері була відкрита радіоізотопна лабораторія для діагностики розповсюдженості новоутворень, а коли сталася Чорнобильська катастрофа, лабораторія була перетворена у відділення діагностики, дезактивації та надання медичної допомоги мешканцям м. Славутич. Цією роботою керував молодий лікар-радіолог П.Ф.Соловей, який пізніше очолював диспансер як головний лікар протягом 10 років (1986-1995 рр.).

На Україні Дніпропетровський обласний онкологічний диспансер відомий не тільки як заклад, де працюють віисокопрофесійні фахівці, а як заклад, в якому панує порядність, людяність та вірність тій благородній справі, яке зветься «Лікування хворої людини».
Ці цінності покладала до основи своєї роботи, ще у 1973 році, коли розпочала трудову діяльність у диспансері, О.І.Балашова, лікар-онкогінеколог, головний лікар з 1995 року.
За часи самостійності України в обласному онкодиспансері проведено майже повне технічне переоснащення від лабораторного обладнання до сучасних променевих установок з необхідними системами планування і контролю. Щорічно у диспансері обслуговуються біля 90 тисяч хворих, виконуються понад 3-х тисяч найскладніших операцій. Останнім часом застосовуються так звані органозберігаючі операції. Широко застосовується хіміотерапевтичний метод лікування та променева терапія у різних програмах і комбінаціях.

Сьогодні поруч з головним лікарем, Заслуженим лікарем України О.І.Балашовою працює команда провідних фахівців, яка здійснює усі задуми щодо впровадження передових методик для своєчасної профілактики та лікування онкохворих.

Обласний мамологічний центр (ОМЦ) створено у 1996 році. Сьогодні в центрі отримують первинну спеціалізовану допомогу до 47% (більш ніж 40000 відвідувань на рік) всіх хворих на рак молочної залози Дніпропетровської області. Всім пацієнткам проводиться комплексна программа лікувально-діагностичної та реабілітаційно-відновлювальної допомоги. В умовах ОМЦ виконуються амбулаторні малоінвазивні оперативні втручання на молочних залозах з використанням єдиного в області аппарату «МАММАТОМ».

В центрі створена та зареєстрована жіноча волонтерська організація «Журавушка», яка об’єднує пацієнток, що перенесли рак молочної залози. На сьогодняшній день організація має широкий досвід міжрегіонального та міжнародного співробітництва.
На республіканській нараді з питання організації мамологічної служби в Україні (м. Київ, 1999 р.) досвід роботи ОМЦ в Дніпропетровській області було признано оптимальним та передано у 2000-2001 рр. для створення аналогічних підрозділів у Ніколаївській, Запорізькій, Херсонській та інших областях України.

У консультативній поліклініці Дніпропетровського обласного онкологічного диспансеру надається консультативна та лікувальна допомога у відповідності до сучасних стандартів. Щорічно поліклініку відвідують біля 50000 хворих. Прийом у відділенні ведуть 11 лікарів: онкологи, онкохірург, онкогінеколог, уролог, оториноларинголог, ендоскопіст, сонолог, терапевт, радіолог.

Відділення обладнано сучасним лікувально-діагностичним обладнанням, а саме: апаратами УЗД, ендоскопічним обладнанням, кольпоскопом, кріодеструктором, електрокардіографом, «сургетроном». У відділенні виконується до 1500 лікувально-діагностичних операцій на рік.

Консультативна поліклініка є базою навчання з питань онкології лікарів-інтернів, лікарів загальної лікарняної мережі та студентів медичної академії, медичного училища.

Хірургічне відділення функціонує з першого дня заснування Обласного клінічного онкологічного диспансеру. Це підрозділ, котрий в повному обсязі володіє всіма принципами оперативного, комплексного та комбінованого лікування онкопатології наступних локалізацій: пухлини молочної залози, шлунку, тонкої кишки, ободової і прямої кишки, печінки, заочеревного простору, м’яких тканин, шкіри. Хірургами відділення виконуються операції з використанням аргоно-плазмового коагулятора Erbe, відео-ендоскопічної установки Storz. Сучасне обладнання дозволяє значно покращити як найближчі, так і віддалені результати лікування онкопатології. Широко використовуються методики імунотерапії, гормонотерапії. Лікарями відділення отримані 3 патенти України на корисну модель з лікування пухлин молочної залози та шлунку.

Гінекологічне відділення одне із найстаріших в диспансері. Щорічно понад 1000 жінок отримують комбіноване та комплексне лікування за сучасними методиками. В останні роки впроваджуються органозберігаючі операції при злоякісних новоутвореннях, використовуються імуногістохімічні дослідження, виконуються лапароскопічні оператівні втручання. На базі відділення проходять підготовку акушери-гінекологи області з питань оперативної техніки та онкогінекології.

Відділення анестезіології та інтенсивної терапії засновано у 1997 році на базі анестезіологічної групи. Відділення має 6 ліжок інтенсивної терапії. Відділення забезпечує комплекс заходів з підготовки та проведення загальних знеболювань при оперативних втручаннях та діагностичних процедурах, проведення комплексу заходів, що спрямовані на корекцію та підтримку порушених життєво важливих функцій органів та систем, які виникли внаслідок захворювання, під час хірургічного втручання або з інших причин. Співробітниками відділення застосовуються сучасні методики анестезії та інтенсивної терапії.

Наявність сучасного обладнання дає можливість впроваджувати використання новітніх технологій та дотримуватись світових стандартів та алгоритмів лікування.

Показники роботи відділення є одними з найкращих у регіоні. Щороку проводиться понад 1,5 тисяч загальних знеболювань. В палатах інтенсивної терапії лікується до 1 тисячі хворих.

Відділення хіміотерапії – наймолодше відділення в закладі. Воно створено в червні 2001 року. Відділення на 30 ліжок функціонує для проведення спеціального лікування (хіміотерапія, гормонотерапія, імунотерапія та ін.) у пацієнтів із злоякісними новоутвореннями. За рік у відділенні отримують лікування понад 1000 хворих. Також тут проводиться реабілітаційне лікування з приводу специфічних ускладнень, пов’язаних із хіміо-, гормонотерапією. Пацієнти отримують сучасні схеми та програми лікування із обов’язковим включенням препаратів супроводу, що дозволяє досягнути гарних результатів при мінімальному погіршенні якості життя пацієнтів.

На базі відділення проводяться міжнародні клінічні дослідження з онкології, лікарі відділення приймають участь у семінарах, конференціях за спеціальністю, симпозіумах онкологів в країні та в світі.

Відділення хіміотерапії працює у тісному контакті із кабінетом амбулаторної хіміотерапії ОКОД. Кабінет створено для проведення спеціального лікування в амбулаторному режимі, таке лікування дозволяє пацієнтам зберегти максимально звичний образ життя, що дуже сприяє результативності лікування. В кабінеті амбулаторної хіміотерапії отримують лікування 600-800 пацієнтів на рік.

Відділення променевої терапії № 1 є одним із провідних підрозділів закладу. Відокремлене в самостійну структурну одиницю у 1995 році, воно включає в себе телегаматерапевтичний та брахітерапевтичний блоки, а також кабінет магнітно-лазерної терапії для профілактики та лікування післяпроменевих ускладнень. У відділенні хворі лікуються за допомогою всіх найсучасніших методик гаматерапії, використовуються різноманітні схеми фракціювання доз, хіміо-променева терапія, застосовуються різні методи радіомодифікації, є досвід тотального та напівтотального опромінення тіла, ведеться науково-дослідницька робота.

Відділення променевої терапії № 2 – одне із найстаріших відділень диспансеру. У відділенні використовується променева терапія (дистанційна, внутрішньо-порожнинна, внутрішньотканинна), хіміо-променева терапія та реабілітація хворих з пізними променевими ушкодженнями. Відділення тісно співпраціює з лікарями інших спеціальностей в рамках надання спеціалізованої допомоги онкологічним хворим.

Історія рентгенологічної служби обласного онкологічного диспансеру розпочинається з моменту заснування закладу. За цей час кабінет, в якому застосовувалась апаратура з відкритими рентген-трубками, розвинувся до відділення, оснащеного сучасними багатофункціональними рентген-комплесами. За ці роки розвиток служби йшов не тільки в напрямку освоєння передових рентгенодіагностичних методик, але й зниження променевого навантаження на пацієнта та персонал.

У складі клінічно-дослідної лабораторії диспансеру функціонує клінічне, біохімічне, цитологічне відділення. В середньому за рік КДЛ виконує до 240000 досліджень. На протязі останнього часу лабораторія устаткована сучасним обладнанням. Наявні біохімічний та гематологічний аналізатори, які дозволяють виконувати експрес-аналіз показників вуглеводного, ліпідного, білкового обміну, ферментів крові, водно-сольового обміну та загального аналізу крові. В діагностиці використовуються тільки уніфіковані методики.

Організаційно-методичний відділ диспансеру функціонує з моменту організації закладу. На базі відділу у 1996 році створено Обласний канцер-реєстр, який є регіональною частиною Національного канцер-реєстру та працює за уніфікованою програмою реєстрації злоякісних новоутрорень, що розроблена НДІ онкології та радіології. Оновлення бази даних реєстру відбувається щоденно за допомогою сучасних комунікативних технологій. В цьому відділі формуються всі показники діяльності онкологічної служби області. З 2003 року впроваджена автоматизована обробка діяльності стаціонару закладу. Персоніфікована база даних та широкий спектр показників діяльності стаціонару дозволяє приймати управлінські рішення на різних рівнях.

З дня заснування диспансеру до його складу входило патологоанатомічне відділення з гістологічною лабораторією, яке після реорганізації патологоанатомічної служби області увійшло до складу ДОПАБ. Лабораторія однією з перших вповадила у практику термінові інтраопераційні дослідження, яких виконується близько 500 на рік.

Щороку в закладі обслуговується понад 200 тисяч хворих, виконується більше 5 тисяч операцій майже при всіх локалізаціях злоякісних пухлин. Лікарі диспансеру постійно підвищують свій професійний досвід, проходять стажування в інших країнах та застосовують досвід іноземних клінік у своєму закладі. Диспансер є базою для практики студентів кафедр онкології та радіологи Дніпропетровської державної медичної академії.

За роки незалежності в диспансері було проведено повне технічне переоснащення. На сучасному етапі заклад має все необхідне, та продовжує рухатися вперед.

Понад двадцять років Клінічний онкологічний диспансер очолює головний лікар, заслужений лікар України Балашова Ольга Іванівна.

Вперше у регіоні, а в деяких напрямках й навіть в країні, впроваджено новітні найсучасніші методи діагностики та лікування онкологічних захворювань, а саме: вперше в країні в Дніпропетровській області створено мамологічний центр для забезпечення високоспеціалізованої медичної допомоги хворим на патологію молочної залози, впроваджено методику лапароскопічних хірургічних втручань на органах черевної порожнини, впроваджено виконання радикальних операцій із збереженням репродуктивної функції жінок при злоякісних новоутвореннях шийки матки.

Вперше в Україні впроваджено програму безоплатного реабілітаційного лікування онкологічних хворих в санаторно-курортних умовах. За останні двадцять років в Обласному онкологічному закладі створено відділення хіміотерапії, лікувально-діагностичне, відділення анестезіології та інтенсивної терапії; проведено реорганізацію ліжкового фонду закладу та впроваджено стаціонарозамісні технології для забезпечення економічної ефективності використання ліжкового фонду.

У 2013 році в умовах реформування системи охорони здоров’я в Дніпропетровській області склалася можливість створення умов для обстеження, лікування та реабілітації онкологічних хворих в єдиному лікувальному центрі. Штатна чисельність співробітників закладу налічує 738 посад, ліжковий фонд закладу складає 380 стаціонарних ліжок та 25 ліжок денного стаціонару. Потужність поліклінічного відділення у 400 відвідувань за зміну та Обласного мамологічного центру – 105 відвідувань у зміну.
Так, за останні три роки впроваджено:

  • продовжено розвиток потужного центру онкологічної допомоги Дніпропетровськоїобласті, здійснено об’єднання кадрових та матеріально-технічних ресурсів, що дозволило створити єдиний медичний простір та рівнодоступність усіх мешканців (м. Дніпро, міст та районів області) до всіх діагностичних та лікувальних програм;
  • проведено реорганізацію ліжкового фонду;
  • набули розвиток стаціонарозамісні технологи;
  • в хірургічній службі проведено розмежування за локалізаціями та відпрацьована маршрутизація хворих;
  • розроблено та затверджено локальні протоколи закладу;
  • набули розвиток нові програми лікування, створено відділення реабілітації;
  • впроваджено в дію нові контактні методи променевої терапії;
  • проведено поліпшення матеріально-технічної бази, створені умови перебування для хворих та роботи співробітників на рівні євростандартів.

Будова та введення в експлуатацію радіологічного корпусу у 2013 році є частиною обласної програми «Онкологія», яка направлена на боротьбу зі злоякісними новоутвореннями. Проведення променевої терапії на лінійних прискорювачах – це один з сучасних методів лікування пацієнтів із злоякісними новоутвореннями всіх локалізацій, дозволяє звести негативну дію на здорові тканини до мінімуму. Робота на лінійних прискорювачах дозволяє лікарям використовувати спеціальну програму – провести розмітку пацієнта і точніше потрапити пучку опромінення на уражену зону, максимально виключивши із зони опромінення здорові органи і тканини, знижуючи рівень загальної та місцевої променевих реакцій.

КЗ «Клінічний онкологічний диспансер» ДОР» постійно удосконалюється, використовуючи безцінний досвід минулих поколінь та добутки сучасників. Колектив робить усе можливе для своєчасного надання сучасної медичної допомоги онкохворим, не тільки мешканцям Дніпропетровськоїобласті, а і пацієнтам України.

Привітання Голови Дніпропетровської обласної ради

Миколи Лукашука з Днем Незалежності

В закладі функціонує КОЛ-ЦЕНТР (056)720-79-01
Графік роботи: 8:15 - 15:30 крім суботи та неділі

КОЛ-ЦЕНТРУ ЗДІЙСНЮЄ попередній запис пацієнтів в електронну чергу на прийом до лікарів Диспансерно-поліклінічного відділення (вул.Космічна, 21), Обласного мамологічного центру (вул.Гавриленка, 1), а також на КТ, УЗД, мамографію.

КОЛ-ЦЕНТР НЕ НАДАЄ інформацію щодо наявності в закладі лікарських засобів. Відповідну інформацію ви можете отримати на офіційному сайті нашого підприємства або під час консультації у лікаря.